Tekoäly eli AI

tekoäly

Tekoälyn mahdollisuudet

Tekoäly on yksi nykypäivän nopeimmin kehittyvistä teknologioista. Se on jo vaikuttanut merkittävästi yhteiskuntaamme, ja sen mahdollisuudet ovat valtavat.

Sen avulla voidaan automatisoida tehtäviä, jotka ovat tällä hetkellä ihmisten suorittamia. Tämä voi vapauttaa ihmisten aikaa ja energiaa luovempiin ja tuottavampaan työhön.

Sitä voidaan käyttää myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Se voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin maailmaa ympärillämme ja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia.

Sitä käytetään verkkoympäristössä monin eri tavoin, ja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

Automaatio: Voidaan käyttää rutiinitehtävien automatisointiin, kuten asiakaspalveluun, markkinointiin ja logistiikkaan. Tämä voi vapauttaa ihmisten aikaa ja energiaa luovempiin ja tuottavampaan työhön.

Personalisointi: Voidaan käyttää käyttäjien tarpeiden ja mieltymysten analysointiin. Tämän avulla voidaan tarjota käyttäjille räätälöityjä kokemuksia, kuten kohdennettuja suosituksia, räätälöityä sisältöä ja yksilöllisiä palveluita.

Turvallisuus: Voidaan käyttää turvallisuuden parantamiseen, kuten huijausten ja hakkeroinnin torjuntaan sekä virheiden ja petosten havaitsemiseen.
Tekoälyn konkreettisia käyttökohteita verkkoympäristössä ovat muun muassa:

Älykäs haku: Käytetään hakutulosten laadun parantamiseen ja käyttäjien tarpeiden parempiin vastaamiseen.
Kohdemainonta: Käytetään käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella kohdennettujen mainosten näyttämiseen.
Automaattinen käännös: Käytetään tekstin ja puheen automaattiseen kääntämiseen eri kielille.
Kasvojentunnistus: Käytetään kasvojen tunnistukseen, joka voidaan käyttää esimerkiksi turvallisuuden parantamiseen tai asiakaspalvelun automatisointiin.
Luonnollisen kielen käsittely: Käytetään luonnollisen kielen käsittelyyn, joka mahdollistaa muun muassa puheohjauksen, chatbottien ja tekoälyavustajien käytön.

 

Tekoälyn haasteet

Tämä on nopeasti kehittyvä teknologia, jolla on potentiaalia mullistaa monet alat. Kuitenkin siihen liittyy myös monia haasteita, jotka on ratkaistava ennen kuin sitä voidaan käyttää täysin turvallisesti ja eettisesti.

Yksi suurimmista haasteista on se, että sitä voidaan käyttää väärin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi väärennösten luomiseen, henkilötietojen varastamiseen tai jopa terroristi-iskujen toteuttamiseen. Väärinkäytön ehkäisemiseksi on kehitetty erilaisia toimenpiteitä, kuten tietoturva-asetuksia ja algoritmeja, jotka on suunniteltu tunnistamaan ja estämään väärinkäytöstä.

Toinen suuri haaste on sen läpinäkyvyys. Järjestelmät tekevät usein päätöksiä, joita on vaikea selittää ihmisille. Tämä voi johtaa epäluottamukseen tekoälyä kohtaan ja vaikeuttaa sen hyväksymistä yhteiskunnassa. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä, kuten järjestelmän toimintaa kuvaavia raportteja ja koulutusdatan julkaisemista.

Kolmas haaste on sen eettisyys. Sitä voidaan käyttää tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. On tärkeää varmistaa, että sitä käytetään eettisesti ja että se ei syrji tai vahingoita ketään. Eettisyyttä edistetään kehittämällä eettisiä ohjeita tekoälyjärjestelmän kehittämiseen ja käyttöön.

Lisäksi siihen liittyy myös muita haasteita, kuten:

Koulutusdatan laatu ja edustavuus.
Järjestelmän kyky oppia ja sopeutua uusiin tilanteisiin.
Järjestelmän kustannukset.

Kaikki haasteet ovat monimutkaisia ja niihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Tekoälyssä on siis haasteita, joita on ratkaistava ennen kuin sen täysi potentiaali voidaan saavuttaa. Suurimmat haasteet ovat:

  • Eettinen käyttö: On tärkeää varmistaa, että tekoälyä käytetään eettisesti ja vastuullisesti.
  • Syrjivä vaikutus: On tärkeää varmistaa, että tekoälyä ei käytetä syrjivään tarkoitukseen.
  • Turvallisuus: On tärkeää varmistaa, että tekoäly on turvallista ja luotettavaa.

Tekoäly ja sovellukset

Sovelluksia on vaikka ja kuinka paljon, ja erilaisiin tarkoituksiin. Niitä kaikkia kehitetään samaan aikaan kun uusia tulee jatkuvasti markkinoille, ja samalla niitä ”huonompia” tekeleitä putoaa pois.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kätössä olevista sovelluksista eri aloilla:

Terveydenhuollossa: Voidaan käyttää esimerkiksi sairauksien diagnosointiin, hoitojen kehittämiseen ja potilaiden hoidon seurantaan.

Koneoppimisessa: Voidaan käyttää esimerkiksi tietojen analysointiin, ennusteiden tekemiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen.

Automaatiossa: Voidaan käyttää esimerkiksi robottien ohjaamiseen, tuotannon prosessien hallintaan ja asiakaspalvelun automatisointiin.

Logistiikassa: Voidaan käyttää esimerkiksi kuljetusten optimointiin, varastojen hallintaan ja toimitusketjun hallintaan.

Rahoitusalalla: Voidaan käyttää esimerkiksi riskien arviointiin, sijoituspäätösten tekemiseen ja huijausten havaitsemiseen.

Sovellukset ovat monipuolisia ja jatkuvasti kehittymässä. Tekoälyllä on potentiaalia mullistaa monet alat ja tehdä maailmasta parempi paikka.

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä ainoaa parasta joka tekisi ”kaiken” hyvin, vaan iso nippu erilaisia sovelluksia erilaisiin käyttökohteisiin räätälöitynä. Ohessa pientä listaa erilaisista sovelluksista ja tämähän lista elää ja kasvaa kokoajan.

Viso Suite Platform

ChatGPT

Jupyter Notebooks

Google Cloud AI Platform

Azure Machine Learning Studio

Infosys Nia

Salesforce Einstein

Chorus.ai

Observe.AI

TensorFlow 2.0

H2O.ai

C3 AI

IBM Watson

DataRobot

Tractable

Content DNA Platform

Synthesia

Scroll to Top