TIETOTURVA

tietoturvakartoitus

Tietoturvakartoitus

 

Tiivistettynä tietoturvakartoitus kattaa seuraavat alueet ja niiden parannusehdotukset sekä korjaustoimenpiteet.

-kaikki käytettävät laitteet ja niiden tuntemus
-virusturva ja sen hallinta
-salasanat ja niiden hallinta
-sähköpostit ja sen asetukset
-kirjautuminen/salasanat/vahva tunnistautuminen
-verkon laitteet ja asetukset
-varmuuskopiointi ja päivitykset
-käyttäjäoikeudet
-lokitiedot

Kartoitus aloitetaan sopimuksella palvelusta, salassapidosta ja aikataulujen sopimisesta. Noin 2-4 tunnin haastattelussa, joko johdon avainhenkilön tai henkilöstön kanssa, käydään läpi tietoturvan nykytilaa eri näkökulmista.

Lopuksi toimitetaan raportti selkokielellä havaituista puutteista sekä suositellut jatkotoimenpiteet.

Tietoturvaa ei kannata laiminlyödä, ja ennakointi sekä jatkuva koulutus on kaiken A ja O.

 

Verkkosivuston turvallisuus on tärkeä osa verkkosivuston ylläpitoa. Verkkouhat voivat aiheuttaa vakavia ongelmia, kuten asiakastietojen vuotamista ja palvelunestohyökkäyksiä. Tietoturvakartoitus auttaa löytämään kaikki toimenpiteitä vaativat kohdat. Tässä mainitsemme muutamia verkkosivuston uhkia ja keinoja suojautua niiltä.

Tietomurrot

 

Tietomurrot ovat yksi vakavimmista uhkista verkkosivustoille. Murron seurauksena verkkosivuston käyttäjien henkilötiedot, salasanat, maksutiedot ja muut arkaluontoiset tiedot voivat joutua vääriin käsiin.

Yksi tapa suojautua murroilta on varmistaa, että verkkosivusto käyttää turvallista SSL-suojausta. SSL-suojaus salaa verkkosivustolla välitettävät tiedot, jotta niitä ei ole helppo varastaa tai käyttää väärin. Lisäksi verkkosivusto kannattaa suojata vahvalla salasanalla ja käyttäjätunnukseen perustuvalla autentikoinnilla.

Palvelunestohyökkäys

 

Palvelunestohyökkäys (DoS) on verkkohyökkäys, jossa pyritään estämään verkkosivuston tai muun verkkopalvelun normaali käyttö. Tavallisimmin tämä toteutetaan kohdistamalla verkkopalvelulle niin paljon liikennettä, että tämä ei käytännössä kykene palvelemaan asiakkaitaan.

On olemassa kahdenlaisia palvelunestohyökkäyksiä: kohdennettuja ja hajautettuja.

Kohdennettu palvelunestohyökkäys (DoS) kohdistuu tiettyyn verkkopalveluun tai -sivustoon. Se toteutetaan yleensä käyttämällä tietokonetta, joka on kaappautunut botnetiksi, eli verkoksi tietokoneita, jotka on kaapattu pahantahtoisen tahon haltuun. Botnetin avulla hyökkääjä voi ohjata useita tietokoneita lähettämään liikennettä verkkopalvelulle, mikä lopulta johtaa sen kaatumiseen.

Hajautettu palvelunestohyökkäys (DDoS) kohdistuu useaan verkkosivustoon tai -palveluun samanaikaisesti. Se toteutetaan yleensä käyttämällä botnetia, joka koostuu tuhansista tai jopa miljoonista tietokoneista. DDoS-hyökkäykset ovat usein paljon tehokkaampia kuin kohdennetut palvelunestohyökkäykset, koska ne voivat kohdistaa useita verkkopalveluita kerrallaan.

Palvelunestohyökkäykset voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja mainehaittoja hyökkäyksen kohteelle. Ne voivat myös estää ihmisiä käyttämästä verkkosivustoa tai -palvelua, mikä voi aiheuttaa merkittävää haittaa. 

Palvelunestohyökkäyksiä voidaan torjua ottamalla käyttöön erilaisia toimenpiteitä, kuten:

Kyberturvallisuuden parantaminen: Tämä voi sisältää sellaisia toimenpiteitä kuin palomuurien ja virustorjuntaohjelmistojen käyttö, sekä käyttäjien tietoisuuden lisääminen kyberuhkista.

Liikenteen suodattaminen: Tämä voi sisältää sellaisia toimenpiteitä kuin liikenteen lähteen tarkistaminen ja liikenteen määrän rajoittaminen.

Palvelun palauttaminen: Tämä voi sisältää sellaisia toimenpiteitä kuin varmuuskopiointien käyttö ja palvelun palauttamiseen tarkoitetun suunnitelman laatiminen.

Huijaus- ja phishing-hyökkäykset

 

Huijaus- ja phishing-hyökkäykset ovat uhkia, joissa hyökkääjä yrittää saada käyttäjän antamaan arkaluontoisia tietojaan, kuten salasanan tai luottokorttitiedot. Huijaus- ja phishing-hyökkäyksiä varten luodaan usein sivustoja, jotka näyttävät samanlaisilta kuin aito verkkosivusto.

Phishing-hyökkäyksiltä suojautuminen vaatii käyttäjältä tarkkuutta ja huomiota. Käyttäjän tulee varmistaa, että verkkosivusto, jolla hän antaa arkaluontoisia tietoja, on aito ja turvallinen. Lisäksi verkkosivuston ylläpitäjän tulee kouluttaa käyttäjiä tunnistamaan huijaus- ja phishing-hyökkäykset ja huomauttamaan niistä, jos ne havaitaan.

Phishing-hyökkäysten välttämiseksi on tärkeää olla tietoinen uhkista ja tunnistaa phishing-sähköpostit. Seuraavassa on muutamia vinkkejä phishing-hyökkäysten välttämiseen:

Ole varovainen sähköpostien kanssa jotka pyytävät sinua antamaan henkilökohtaisia tietoja. Jos olet epävarma, onko sähköposti todellinen, älä syötä tietoja.

Tarkista sähköpostin lähettäjän osoite. Jos osoite ei näytä oikealta, kyseessä voi olla phishing-sähköposti.

Älä klikkaa sähköpostissa olevia linkkejä. Jos haluat tarkistaa linkin, avaa se erikseen selaimen kautta.
Päivitä virustorjuntaohjelmistosi säännöllisesti. Virustorjuntaohjelma voi auttaa sinua tunnistamaan ja estämään phishing-hyökkäyksiä.

Tietomurrot, palvelunestohyökkäykset ja huijaus- ja phishing-hyökkäykset ovat yleisimpiä tietoturva-uhkia.

Yrityksen tietoturvakartoitus

 

Tietoturvakartoitus on prosessi jolla tunnistetaan kaikki yrityksen tietoturvan parannuskohteet ja riskit. Se on tärkeä sijoitus yrityksen tulevaisuuteen, sillä tietoturvan heikkoudet voivat johtaa vakaviin seurauksiin, kuten tietovuotoihin, tietojen menetykseen ja maineen vahingoittumiseen.

Kartoitus sisältää useita vaiheita, kuten:


– Tietojen kerääminen: Yrityksen turvan nykytilan arviointi, tietoturvakäytäntöjen dokumentaatio ja tietoturvalaitteiden ja -järjestelmien tutkimus.

– Riskien tunnistaminen: Mahdollisten riskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen tietojärjestelmissä, tietoliikenteessä ja tietojen käsittelyssä.

– Riskien arviointi: Riskien vakavuuden ja todennäköisyyden arviointi sekä priorisointi sen mukaan, mikä on tärkeintä yrityksen tietoturvan kannalta.

– Raportointi: Raportin laatiminen kartoituksesta, joka sisältää suositukset riskien torjumiseksi ja parannusten tekemiseksi.


Miksi kartoitus on tärkeä investointi?

– Parantaa mainetta: Tietoturvan vahvistaminen voi vähentää riskejä tietovuotojen, tietojen menetyksen ja muiden tietoturvahyökkäysten suhteen, mikä voi parantaa yrityksen mainetta.

– Parantaa kilpailukykyä: Kartoitus auttaa yritystä parantamaan turvaansa, mikä voi auttaa sitä erottumaan kilpailijoistaan.

– Noudattaa sääntelyä: Useat sääntelyviranomaiset edellyttävät, että yritykset toteuttavat kartoituksia. Tämän noudattaminen voi auttaa yritystä välttämään sakkoja ja muita rangaistuksia.


Tietoturvasta puhuttaessa se heikoin lenkki on ikävä kyllä poikkeuksetta käyttäjä itse. Erehtyminen toki on inhimillistä, ja rikolliset keksivät koko ajan uusia tapoja ja keinoja joilla harhauttaa kokenuttakin käyttäjää.
Kokonaisvaltaisessa tietoturvakartoituksessa käymme läpi kaikki kohdat perin pohjin mitkä liittyvät yrityksesi tietoturvaan ja siinä käytettäviin ohjelmistoihin, laitteisiin ja käyttäjiin.

Scroll to Top